I rättvisans tjänst

Advokaterna Justitia är en privat advokatfirma som är oberoende gentemot staten och andra intressen. Vi står vid din sida när ingen annan gör det.

Rättsområden

I många fall ersätts kostnader för juridiskt biträde av staten eller försäkringsbolag.

Straffrätt

Straffrätt

Om du är misstänkt för brott så har du rätt att tiga…

Socialrätt

Socialrätt

När frågan om tvångsvård blir aktuell är det viktigt…

Familjerätt

Familjerätt

I de flesta familjer uppstår problem och konflikter…

Asylrätt

Asylrätt

Har du lämnat ditt hemland i flykt och är i behov…

Medarbetare

Låt oss presentera våra erfarna och drivna medarbetare.

Arash Raoufi

- Advokat

Arash Raoufi arbetar sedan flera år tillbaka med brottmål. Under åren har Arash medverkat i medialt uppmärksammade mål, men även biträtt klienter i mindre mål. Arash har med framgång försvarat…

Atanya Filipes

- Advokat

Atanya Filipes arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Vid flera tillfällen har hon biträtt ideellt personer som inte har haft råd att anlita en advokat eller jurist…

Rana Chahine

- Biträdande jurist

Rana Chahine arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Hon kommer närmast från en tjänstgöring som notarie vid Göteborgs tingsrätt… 

Askar Nouri

- Advokat

Askar Nouri arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Eftersom Askar tidigare varit anställd på Migrationsverket har han särskild erfarenhet av mål rörande migration…

SR

Shaya

- Kontorsadministratör

Vad säger våra klienter

En excellent advokat…​

Read More
M.A.
Professionell och med en enorm kunskap…​
Read More
D.H.
Great lawyer, with a lot of experience…
Read More
A.N.
Väldigt duktig och engagerad advokat! Kan inte vara mer nöjd!
Read More
N.T.
En advokat med stor ödmjukhet, empati och förståelse…
Read More
C.H.
An unbelievable fantastic lawyer…

Read More
J.I.
Riktigt bra advokat! Rekommenderas starkt!
Read More
R.S.

Press

Vi anser att advokaten har en viktig roll i egenskap av samhällsaktör.

Endast i ljusets ögon och under allmänhetens granskning kan rättvisan vara sann. Vi anser att advokaten har en viktig roll i egenskap av samhällsaktör i bevarandet och utvecklandet av den demokratiska rättsstaten.

Här publiceras sådant som har i avsikt att skapa debatt i rättspolitiska frågor, för att påvisa brister i rättssystemet eller för att skydda klienters intressen i media.

Advokaterna Justitia

Vi står vid din sida även om ingen annan gör det.

För oss innefattar advokatrollen mer än att bara representera dig i domstol. Advokaten är den samhällsaktör som är den yttersta barriären till skydd för dina friheter och närmsta försvararen av dina rättigheter.

0
Företaget grundades
0
Års erfarenhet
0
Anställda
+ 100
Timmar i domstol

TVIST

Arvodestvister och andra ekonomiska krav mot en advokat

Om du är konsument kan du under vissa förutsättningar vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot en advokat prövade.

För vidare information Läs mer på Advokatsamfundet.

Nämnden har postadress Konsumenttvistnaämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.