Atanya Filipes

- Advokat

Atanya Filipes arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden sedan december 2019. Hon har erfarenhet av bl.a. uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och agerat som särskild företrädare för barn samt varit ombud och rättshjälpsbiträde i vårdnadsmål. Vid flera tillfällen har hon biträtt ideellt personer som inte har haft råd att anlita en advokat eller jurist. Hon brinner för att hjälpa utsatta kvinnor i nöd. Atanya har ett nära samarbete med kvinnojourer runtom i landet. Hon har genomgått specialutbildningar avseende våld i nära relationer. 

Övriga språk: Atanya behärskar engelska, assyriska och har viss förståelse i arabiska.