Atanya Filipes

- Advokat

Atanya Filipes arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden sedan december 2019. Hon har erfarenhet av bl.a. uppdrag som försvarsadvokat för häktade klienter misstänkta för allvarlig brottslighet, men även biträtt brottsoffer i egenskap av målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vidare har hon erfarenhet av att vara ombud och rättshjälpsbiträde i vårdnadsmål. Vid flera tillfällen har hon biträtt ideellt personer som inte har haft råd att anlita en advokat eller jurist. Atanya har genomgått specialutbildningar avseende våld i nära relationer. 

Övriga språk: Atanya behärskar engelska, assyriska och har viss förståelse i arabiska.