Arash Raoufi

Advokat

Arash Raoufi arbetar sedan flera år tillbaka med brottmål. Under åren har Arash medverkat i medialt uppmärksammade mål, men även biträtt klienter i mindre mål. Arash har med framgång försvarat sina klienter och vunnit mål i Högsta domstolen rörande resning. Vid flera tillfällen har Arash biträtt sina klienter mot Kriminalvården. Tillsammans med en före detta kollega har Arash även vunnit mål i Högsta förvaltningsdomstolen avseende strafftidsberäkning vid verkställighet av en utländsk dom.

Arash tillhör den grupp av få försvarsadvokater i Sverige som har erfarenhet av mål rörande omvandling av fängelse på livstid. Med anledning av sina erfarenheter och i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området har Arash intervjuats av bland annat Brottsförebyggande rådet, som är en myndighet under Justitiedepartementet.

Arash anlitas som gästföreläsare och har föreläst för bland andra The European Law Students’ Association (ELSA) vid Göteborgs universitet. I syfte att skapa debatt och skydda sina klienters intressen är Arash aktiv genom sina sociala medier.

Övriga språk: Arash behärskar engelska, persiska/farsi och har god förståelse i dari.