Rättsområden

Straffrätt

Försvarare

Om du är misstänkt för brott så har du rätt att tiga. Det du säger kan komma att användas mot dig vid en kommande rättegång. Därför är det viktigt att du har en försvarare som ser till att dina rättigheter följs. Du har en ovillkorlig rätt att ha ett juridiskt biträde närvarande vid alla förhör. I de flesta fall har du rätt till en offentlig försvarare på statens bekostnad.

Målsägandebiträde

Att bli utsatt för brott och därefter genomgå en rättsprocess är en svår upplevelse som ingen ska behöva gå igenom ensam. Vi hjälper dig med din skadeståndstalan och arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg under hela processen.

Särskild företrädare för barn

När ett barn utsätts för brott tar vi över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras under rättsprocessen. Vi skyddar barnet från det initiala förhöret till en slutlig rättegång. Mål rörande barn kräver ett stort engagemang och ett gott omdöme. Våra medarbetares erfarenheter och personliga egenskaper medför att de är särskilt lämpade.

Socialrätt

LVU, LVM, LPT, LRV

När frågan om tvångsvård blir aktuell är det viktigt att du har ett kompetent och lyhört juridiskt biträde som lyssnar på dig med ett genuint engagemang. Vi hjälper dig att tillvarata dina intressen genom att ge dig råd och stöd under hela processen.

Vi hjälper dig även i andra fall med myndigheter som motpart.

Familjerätt

I de flesta familjer uppstår problem och konflikter. Ibland finns det ingen annan lösning på situationen än att separera. Kontakta oss för frågor avseende separationen och barnens vårdnad, boende och umgängesrätt.

Asylrätt

Har du lämnat ditt hemland i flykt och är i behov av asyl i Sverige? I de flesta fall har du rätt till ett juridiskt biträde som betalas av staten. Samma sak gäller om du riskerar utvisning eller är tagen i förvar. Vi gör vårt yttersta för att du ska få din röst hörd och att din ansökan om uppehållstillstånd prövas på ett rättssäkert sätt.