Rana Chahine

Biträdande jurist

Rana Chahine arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden sedan mars 2023. Hon har tidigare arbetat som biträdande jurist hos Advokatfirman De Basso i Göteborg och har därefter tjänstgjort som notarie vid Göteborgs tingsrätt. 

Rana har erfarenhet av uppdrag inom brottmål såsom privat försvarare och målsägandebiträde. Inom familjerätten har hon varit ombud och rättshjälpsbiträde i vårdnadsmål. Hon har därutöver erfarenhet av förvaltningsrättsliga uppdrag såsom offentligt biträde enligt LVU och i migrationsärenden. Vid flera tillfällen har hon ideellt biträtt personer som inte har haft råd att anlita en advokat eller jurist. Hon brinner särskilt för att hjälpa utsatta kvinnor och barn. 

Övriga språk: Rana behärskar engelska och arabiska.