Personuppgifter

Advokaterna Justitia Ab behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom Europeiska unionen. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet.

Advokaterna Justitia Ab är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som advokatfirman erhåller i samband med uppdrag. Dataskyddsombud är advokaten Reza Ghasemi.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men om du inte gör det kan advokatfirman inte åta sig ditt uppdrag. Dina personuppgifter behövs för att utföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll som följer av vår skyldighet enligt god advokatsed och lag. Förutom nämnda kontroller behandlar Advokaterna Justitia Ab dina personuppgifter för att utföra och administrera uppdrag, tillvarata dina intressen och i redovisnings- och faktureringsändamål.

För advokatfirmans policy för behandling av personuppgifter och information om hur dina personuppgifter hanteras kontakta advokaten Reza Ghasemi per telefon: 010-138 00 00 eller per mejl: info@justi.se