Reza Ghasemi

Advokat

Reza Ghasemi arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Han har god erfarenhet av uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och ombud i familjerättsliga tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Eftersom Reza tidigare har varit anställd på Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Göteborg har han särskild erfarenhet av mål rörande LVU, LVM, LRV, LPT och asylrätt.

Reza har vid flera tillfällen anlitats som föreläsare för att prata bl.a. om våld i nära relationer, familjerättsliga tvister och asylrätt. Han är även engagerad ideellt inom dessa områden.

Övriga språk: Reza behärskar engelska, persiska/farsi och har god förståelse i dari.