I rättvisans tjänst

Många ställer sig frågan: Vad innebär det att vara advokat?

Det enkla svaret är att advokater har en särskild ställning i samhället och ett särskilt ansvar för att medborgares fri- och rättigheter efterlevs i en rättsstat.

För oss innefattar advokatrollen mer än så. Advokaten är den samhällsaktör som är den yttersta barriären till skydd för dina friheter och den närmsta försvararen av dina rättigheter.

Vi står fria och oberoende gentemot staten och andra intressen. Därmed innehar advokaten en viktig roll i bevarandet och utvecklandet av det demokratiska rättssamhället.

Under tuffa perioder i ditt liv är vi där med dig för att säkerställa att du får en rättvis rättegång. Du är alltid skyddad av vår tystnadsplikt. Vi står vid din sida även om ingen annan gör det och ser till att du får din röst hörd.

Med klientens bästa i fokus, vår juridiska kompetens och genuina engagemang arbetar vi i rättvisans tjänst…

Advokaterna Justitia Ab