Atanya Filipes

- Biträdande jurist​

Atanya Filipes arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Vid sidan av studierna har Atanya biträtt ideellt personer i nöd som inte har haft råd att anlita en advokat eller jurist. Atanya har lämnat juridisk rådgivning såväl muntligen som skriftligen och informerat sina klienter om deras rättigheter. Atanya har även varit engagerad som mentor för en yngre student. Under sommaren har Atanya biträtt advokaterna och juristerna på advokatfirman med rättsutredningar, utkast till plädering m.m. För närvarande skriver Atanya sitt examensarbete inom straffrätt vid GU och hon kommer att ansluta till Advokaterna Justita under hösten.

Övriga språk: Atanya behärskar engelska, assyriska och har viss förståelse i arabiska.