Atanya Filipes

- Biträdande jurist​

Atanya Filipes arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden sedan december 2019. Hon har erfarenhet av bl.a. uppdrag som målsägandebiträde och agerat som särskild företrädare för barn samt varit ombud och rättshjälpsbiträde i vårdnadsmål. Vid flera tillfällen har hon biträtt ideellt personer som inte har haft råd att anlita en advokat eller jurist. Hon brinner för att hjälpa utsatta kvinnor i nöd. Atanya har ett nära samarbete med kvinnojourer runtom i landet. Hon har genomgått specialutbildningar avseende våld i nära relationer. 

Övriga språk: Atanya behärskar engelska, assyriska och har viss förståelse i arabiska.