Josephine Nilsson

Biträdande juristJosephine Nilsson arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden samt åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Eftersom Josephine tidigare har arbetat på en advokatbyrå specialiserade på brottmål har hon särskild erfarenhet av straffrätt. Josephine har även erfarenhet av att biträda klienter mot Kriminalvården, bl.a. avseende uppskjutande av tidigaste dag för villkorlig frigivning och särskilda villkor under verkställighetstiden.

: 070-822 11 65
: josephine@justi.se