Josephine Nilsson

Biträdande jurist

Josephine Nilsson arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Josephine har erfarenhet av biträde som privat försvarare och åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Eftersom Josephine tidigare har arbetat på en advokatbyrå specialiserade på brottmål har hon särskild erfarenhet av straffrätt. Hon har erfarenhet av att biträda klienter mot Kriminalvården, bl.a. avseende uppskjutande av tidigaste dag för villkorlig frigivning och särskilda villkor under verkställighetstiden. Josephine har även vana som ombud i familjemål.

Övriga språk: Josephine behärskar även engelska.