Alexandra Brunosson

Biträdande juristAlexandra Brunosson arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden samt åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Alexandra är tingsmeriterad och har flera års erfarenhet från arbete på advokatbyrå. Alexandra har stor vana som ombud i familjemål samt har erfarenhet av internationell familjerätt i ärenden hos Utrikesdepartementet avseende återförande av barn. Hon har även ett stort personligt engagemang för barn och ungdomar och föreläser regelbundet på skolor.

: 070-833 03 25
: alexandra@justi.se